NIEUWE KIJK OP DE DUITSE INVAL IN GRONINGEN 10 MEI 1940

In dit boek worden bijna twintig Groningse inwoners als ooggetuige aan het woord gelaten over de Duitse opmars in Groningen, beslissende momenten, maar belicht ook de Duitse militaire kant. Ook wordt het door Nederlanders geboden militaire verzet beschreven. De  gekozen veelzijdige benadering geeft een nieuw beeld van de Duitse opmars en het verzet hiertegen. Wat gebeurde er rond de geheimzinnige pantsertrein en de Duitse noodbrug over het grenswater de Aa, waar het Duitse leger onverwachts binnentrok. De Kriegsmarine voerde zelfstandig acties uit op de waddenzee en de Dollard.

Aan de hand van Duitse Kriegstagebücher wordt een verslag gegeven van de bezettingsoperatie van Rottum en de volgende problemen met de bevoorrading. Schiermonnikoog werd een paar dagen later door de marine bezet. En waarom was een Duitse eenheid op de kust geland bij Termunterzijl. En op welk moment kwamen ze erachter dat de haven van Delfzijl niet meer werd verdedigd. In Winschoten vond een langdurige schietpartij plaats, die door de Nederlandse verdedigers werd afgebroken omdat een omsingeling 10 kilometer achter hun rug dreigde. Ze trokken naar Ameland.

Nieuwe feiten en onthullingen van een dag oorlog en haar gevolgen.  De Feldkommandantur 606  onder leiding van generaal Von Bonin kwam naar de stad Groningen en ging samenwerken met de burgemeester van de stad en de CdK Linthorst Homan.  Een grote groep Nederlandse krijgsgevangenen uit de Wonsstelling werd onder gebracht in scholen in Groningen, waarop de bevolking een inzamelingsactie voor hen hield. En nog veel meer. Het boek heeft 180 pagina’s met tientallen nieuwe foto’s uit Groningen.

De prijs is 18,50 euro. Bestel on line snel uw exemplaar .