NIEUW BOEK OVER BEVRIJDING VAN DE STAD GRONINGEN APRIL 1945

Na vijftien jaar onderzoek is het gelukt om het boek Endkampf om Groningen over de Duitse eindstrijd om de stad Groningen te voltooien. Het is grotendeels geschreven vanuit Duits perspectief samen met de belevenissen van de burgerij. Veel gebeurtenissen in de stad zijn beter te begrijpen door anders naar de feiten te kijken en met nieuwe informatie. Een grote meevaller was dat we op de valreep achter de identiteit van de Duitse Kommandant van de stad, Oberst Gottfried Miczek kwamen. We hebben de beschikbare archiefstukken over hem opgevraagd in Duitsland. Hij bleek een politieman uit Berlijn te zijn. U leest over zijn achtergrond en toen hij in maart 1945 in Winsum (Gr.) arriveerde om daar een opleidingsbataljon van de Luftwaffe onder zijn commando te nemen. Na een verblijf aan het front in Overijssel en Drenthe kwam hij terecht in de stad.

Hij gaf leiding aan de meteen tegenzittende gevechten. De Canadezen waren oppermachtig. Toch lanceren de Duitsers op de zaterdagmorgen (14 april) nog een serie tegenaanvallen om het tij te keren. Tevergeefs. Eerst wordt Haren ontruimd en daarna Helpman. Door het oog van de naald ontsnappen de Duitsers aan een omsingeling en zetten hun gevecht door in het centrum. Veel nieuwe en heel bijzondere verhalen staan in het boek o.a. over de brandstichtingen en het brute optreden van de SS op de Grote Markt. Maar ook hoe burgers het voor elkaar kregen dat de Luftschutz alarmcentrale aan het Akerkhof capituleerde. Van uur tot uur volgen we de Kampfkommandant Miczek na zijn aftocht vanaf de Grote Markt naar het rijksarchief aan het Martinikerkhof, waar hij na veel twijfel , besluit om te capituleren. Hij vindt dat aan de Duitse soldateneer is voldaan.

Het boek beschrijft de voorbereidingen van de Duitse Wehrmacht om de stad te verdedigen tegen een veel sterkere tegenstander: De 2e Canadese infanteriedivisie. Daarbij wordt ook het Duitse motief om de stad tot het uiterste te verdedigen uitgelegd. Op 8 april 1945 werd door de Duitse legerleiding de Kampfkommandant benoemd: Oberst Gottfried Miczek. Miczek werkte oorspronkelijk bij de politie in Berlijn en kreeg een blanco volmacht om alle beschikbare middelen in te zetten teneinde de stad zo lang mogelijk in Duitse handen te houden. In de weinige tijd die hem nog restte, probeerde hij alle beschikbare manschappen en wapens zo goed mogelijk over de stad te verdelen. De aanval van de Canadezen verliep echter totaal anders dan de Duitsers hadden ingeschat en had bovendien een aantal verrassingselementen. Daardoor werden de Duitsers gedwongen hun plannen ingrijpend te herzien. Niet bij Helpman, maar in het centrum vond de eindstrijd plaats.

De hevige gevechten in de verschillende stadsdelen worden uitgebreid beschreven. Maar ook andere organisaties en personen hebben in die vier dagen een belangrijke rol gespeeld. Zo wordt aandacht besteed aan de mensen van de Binnenlandse Strijdkrachten, de blokploegen van de LBD, de brandweer en overige hulpdiensten zoals het Rode Kruis en het personeel van de ziekenhuizen. Daarbij moet ook de Groninger bevolking zeker niet worden vergeten. Verschillende (oud) Groningers hebben hun persoonlijke belevenissen mondeling of schriftelijk aan ons nagelaten en zijn belangrijk; het toont het menselijke aspect in die heftige tijd.

Na vier dagen strijd kwam de bevrijding. In de maanden en zelfs jaren erna werden de stad en de inwoners met de gevolgen van de vijf jaren bezetting en bevrijding geconfronteerd. Daaraan wordt beperkt aandacht geschonken. We eindigen het boek, dat geïllustreerd is met tientallen foto’s en kaartjes, met een terugblik.

BOEK BESTELLEN
Het is te bestellen via het formulier hiernaast. Het boek met veel nieuwe foto’s en kost slechts 24 euro. De bezorgkosten zijn 2,50 euro. Wilt u het RECHTSTREEKS bestellen: Dan graag een mail naar [email protected] sturen met opgave hoeveel boeken en naar welk adres ze moeten.

BETALING
U kunt het totaalbedrag van 26,50 euro over maken naar NL87 INGB 0000 193521 t.n.v. Sipke de Wind. Na ontvangst komt uw exemplaar naar u toe.