**** Informatie gezocht over de verzetsgroep De Vonk en De Groot.*****

9 oktober 2021:

We zijn van plan om aan de slag te gaan met een publikatie over het Groninger verzet: De Groep De Vonk en en Groep de Groot. Aanleiding daartoe was de vondst in het archief van een ‘logboek’ over een losse kern van de groep De Groot; Het logboek hield de ontwikkelingen bij  nadat op 16 februari 1945 een prominent lid van de kern was aangehouden.  Velen zouden volgen. Een schrift met afgekorte straatnamen, voornamen en data en korte bijzonderheden. Uiteindelijk konden enkele straten en namen worden ontcijferd aan de hand van de datum en stootte ik op een groep onbekende mannen en vrouwen uit de stad. Graag komen we in contact met belangstellenden of familie van de onderstaande verzetslieden. Maar het staat anderen met vragen of informatie natuurlijk vrij om contact op te nemen. Graag zelfs. Ik ben op zoek naar familie/mensen die mij meer kunnen vertellen over:

  • Frida de Clerq Zubli, wonende Emmaplein 4 en later Van Houtenlaan 48
  • Hetty Bordewijk, ziekenverzorgster, Van Hoiutenlaan 48
  • Homme Poort, leraar Duits, Kromme Elleboog
  • Jaap Start, directeur van het Luxor theater in de Herestraat
  • Kathy Sprenger-Boon
  • Het echtpaar Hendrikus Rolsma en Tjerkje Rombouts
  • Mejuffouw Tieba Heeren, geboren op 30 september 1917
  • Edo en Tiny Heeren uit de Jan Lutmastraat
  • Het echtpaar Jaap en Lien Rijzinga-Ludemann, Vinkenstraat 29B
  • Mevrouw T. Boiten ( “:Anneke” LO, KP De Groot)

9 oktober 2021

ENDKAMPF OM GRONINGEN

Na vijftien jaar onderzoek is het gelukt om het boek Endkampf om Groningen over de Duitse eindstrijd en/of bevrijding van om stad Groningen te voltooien. Het is grotendeels geschreven vanuit Duits perspectief samen met de belevenissen van de burgerij. Veel gebeurtenissen zijn beter te begrijpen door anders naar de feiten te kijken en met nieuwe informatie. Een grote meevaller was dat ik op de valreep achter de identiteit van de Duitse Kommandant van de stad, Oberst Gottfried Miczek kwam. We hebben de archiefstukken over hem opgevraagd in Duitsland en hij bleek een politieman uit Berlijn te zijn geweest. U leest over zijn achtergrond en de gebeurtenissen nadat hij in maart 1945 in Winsum (Gr.) arriveerde om daar een opleidingsbataljon van de Luftwaffe onder zijn hoede te nemen.  Na een verblijf aan het front in Overijssel en Drenthe kwam hij op 8 april 1945 terecht in de stad, waar hij tot bevelhebber (Kampfkommandant) werd benoemd door Generaloberst Blaskowitz.

Hij gaf leiding aan de direct tegenzittende gevechten. De Canadezen waren oppermachtig. Toch lanceren de Duitsers op de zaterdagmorgen (14 april) nog een serie tegenaanvallen om het tij te keren. Tevergeefs. Eerst wordt Haren ontruimd en daarna Helpman. Door het oog van de naald ontsnappen de Duitsers aan een omsingeling en zetten het gevecht voort in het centrum. Veel nieuwe en heel  bijzondere verhalen staan in het boek o.a. over de brandstichtingen en het brute optreden van de SS op de Grote Markt. Maar ook hoe burgers het voor elkaar kregen dat de Luftschutz alarmcentrale  aan het Akerkhof capituleerde.

En wat was de aanleiding dat de Canadezen op de zondagmiddag omstreeks 18.00 uur de noord en oostwand genadeloos onder vuur namen. Het staat in dit boek. Van uur tot uur volgen we de Kampfkommandant Miczek na zijn aftocht vanaf de Grote Markt naar het rijksarchief aan het Martinikerkhof, waar hij na veel twijfel , besluit om te capituleren. Hij vindt dat aan de ‘Duitse soldateneer’ is voldaan. De stad lag deels in puin. Een bijzonder boek waarvan alle liefhebbers van de tweede wereldoorlog of de geschiedenis van Groningen zullen genieten. Het boek telt 352 pagina’s met heel veel nieuwe onbekende foto’s en vooral nieuwsfeiten. Het gaat 24 euro kosten. De bezorgkosten zijn 2,50 euro en voor dat bedrag wordt het boek snel bij U thuis bezorgd.

Nieuwtjes: lezingen; We doen vanaf heden nu ook lezingen voor belangstellenden en verenigingen. Te boeken via deze website of telefonisch via 0594-513231.

 

We zijn begonnen met het vierde boek. Een omschrijving van het Duitse garnizoen dat deels vijf jaar lang in de stad Groningen e.o. aanwezig is geweest. Het geeft een volledig beeld van de Duitsers in de stad vanaf mei 1940 tot en met de bevrijdingsgevechten. Zoveel mogelijk zullen alle eenheden beschreven worden met hun onderkomens. Ook willen we proberen duidelijk te maken waarom ze aanwezig zijn geweest in Groningen. Naast het garnizoen werden hier ook fronteenheden geplaatst in afwachting van verplaatsing naar het front.

Tenslotte zal nog een boek volgen over de inzet van al deze garnizoenstroepen bij de verdediging van de stad Groningen tijdens de gevechten van 13 t/m 16 april 1945.

N.a.v. het interview in het Dagblad van het Noorden meldde zich een man uit Groningen met het verhaal dat hij Felwebel Herber dood heeft zien liggen na de gevechten in het Noorderplantsoen. Hij heeft zijn verhaal inmiddels bij ons gedaan en zal worden opgenomen in een volgend boek. Er is inmiddels contact tussen de zoon van de Feldwebel Herber en deze man.

Deze zomer was de zoon van Feldwebel Karl Herber een weekend bij ons geweest in Groningen. Zijn vader sneuvelde op 15 april 1945 in het Noorderplantsoen.  Zijn zoon Hans werd geïnterviewd door het Dagblad van het Noorden. Bijzonder stuk geworden. Klik op het stuk hieronder.

Hans Herber neemt de stukken door met Sipke de Wind.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 juni 2017 AMELAND.  Het is bijna zover! Het nieuwe boek “Ameland Sperrgebiet” staat op papier en gaat binnenkort naar de drukker. Het  wordt een boek van bijna 160 pagina’s en even zoveel foto’s.  Waarvan een groot aantal nog onbekende.  Het boek geeft een overzicht van de gebeurtenissen vanaf het begin van de oorlog, de bezetting door de Duitsers op 1 mei 1940 tot en met de grote feestelijkheden van zaterdag 9 juni  1945, de bevrijding.  Onder anderen wordt er extra aandacht besteed aan de NSB burgemeester Bakker en zijn opmerkelijke rol op het eiland. Hoe het eiland werd bezet en bevrijd.  De verhouding tussen bewoners en bezetters. Hoe hoteleigenaar Hofker zich door de oorlog heen sloeg. Ook komt in het boek een afdruk van het pamflet met de eis tot capitulatie  van de Duitsers, welke op 5 mei 1945 naar het eiland werd verschoten.  Binnenkort verschijnt meer informatie onder de knop boeken. Via contact kunt u een exemplaar van het  boek alvast reserveren. Verkoopprijs wordt 17,90 euro.

31 november 2016.   Het oorlogsdagboek ontvangen van een hoteleigenaar op het eiland Ameland.  Veel info. Het nieuwe boek vordert gestaag.

8 november 2016: We hebben een postpakket ontvangen van een  soldaat die zijn opleiding in Groningen heeft gehad. De jongen trof het niet, werd binnen zijn compagnie verkracht en beschouwd als het slemieltje van de groep. Was 17 jaar.  Hij werd door zijn eigen troepen beschoten op Texel terwijl hij op wacht stond.  Moest Georgiërs dood schieten onder dwang en werd later door zijn eigen kameraden voor dood achter gelaten op het slagveld. Kreeg te horen tijdens de kerst van 1944 dat zijn vader bij een bombardement gedood was.  In zijn latere leven (hij kwam uit Oost Duitsland) mocht hij niet over zijn Wehrmachttijd praten.  Zijn verhaal is deels bekend.  Indrukwekkend.  We hebben zijn verhaal in verkorte uitgave, een foto en wat documenten.

Karl Schwarzlander was een andere matroos die in september 1944 werd overgeplaatst naar Groningen en moest varen op de boot Hunze V.  Elke week voer hij op en neer naar Amsterdam.  Aan het eind van de oorlog kwam de Hunze V in de Noorderhaven te liggen en werd daar op 14 april 1945 tot zinken gebracht. Karl zat ondertussen in zijn kazerne (schoolgebouw) af te wachten. Hij stond inmiddels onder het commando van de kampfkommandant en moest zondag 15 april 1945 vechten in het Noorderplantsoen. Toen zijn pakkalage was geraakt door een kogel en hij vlammenwerpers zag verschijnen vond hij het genoeg geweest.  Hij verstopte zich op de wc van een school in de Noorderbinnensingel en wachtte daar af. Hij werd gevonden en gevangen genomen. We hebben zijn verhaal en zijn  in contact met nabestaanden .  Mogelijk komt er meer.  Weer een fantastisch verhaal van een Duitse soldaat tijdens de slag in Groningen.

19 september 2016 stond  het verhaal van soldaat Josef Schmidt in de zaterdagbijlage van het Dagblad van het Noorden. Met diverse foto’s. Verder hebben wij foto’s en een brief ontvangen van een Duitse matroos die in Groningen gewerkt heeft in de Marine Peil Stelle.  Op 11 april 1945 werd hij nog naar het slagveld op Texel gestuurd. We zijn erg blij met zijn verhaal! Van Ties Groenewold (oorlogsmuseum Middelstum) prachtige foto’s ontvangen van de eerste Duitse Hafenkommandant te Groningen. Het nieuwe boek Sperrgebiet Ameland 1940 -1945 komt langzamerhand in de steigers te staan.  Wie helpt er mee. Alle info over Ameland is welkom via de contactknop.

17 mei 2016;  We hebben mooie foto’s ontvangen van een werkbezoek van de Marine befehlshaber i.d. Niederlanden , Vizeadmiral Kienast aan het eiland Ameland in 1942. Hij kwam op inspectie nadat het eiland aan zijn gebied was toegevoegd vanuit de Deutsche Bucht.  Ons volgende boek gaat over Ameland, dus wie nog leuk nieuws, foto’s of docu’s heeft mag dit naar ons mailen via de contact knop.

 

10 mei 2016;  Over het nieuwe boek “Nieuwe kijk op Duitse inval in Groningen 10 mei 1940” heeft een mooi artikel gestaan in het Dagblad van het Noorden.

1 dagblad

 

 

 

 

 

Meer informatie vind u onder de knop boeken.

22 februari 2016;  Morgen gaan we een nog niet gerangschikt en geopend archief bekijken in de provincie met honderden stukken over de oorlog in Groningen. Ook Duitse stukken, de inzet van de NSDAP in Groningen vwb  het bouwen van de verdedigingslinies, bevrijdingsgevechten. We mogen foto’s maken. Daarnaast komt de zoon van de Hauptmann van de Ortskommandantur in het najaar vier dagen naar Groningen. Zijn vader is tijdens de bevrijding gesneuveld in het Noorderplantsoen.

13 februari 2016;   MPHS;  In het centrum van de stad Groningen was een groot afluistercentrum van de marine, die het scheepvaartverkeer afluisterde op de Noordzee, Kanaal en de Atlantische oceaan. Deze is in bedrijf is gebleven tot twee dagen voor de bevrijdingsgevechten om de stad.  De ontvangen en ontcijferde informatie werd hierna per telex doorgezonden naar de SKL in Berlijn. Het begin een interessant verhaal te worden waarover nog steeds informatie binnen komt.  Vermoedelijk zijn een vijftal medewerkers van de afluisterpost gesneuveld bij de laatste gevechten in de stad.

20 januari 2016;   Ameland 1940 – 1945; We willen in het voorjaar van 2017 een boek uitgeven over de oorlog op Ameland en zijn op zoek naar documenten over Ameland. Of mensen die hier iets over kunnen vertellen. Contact hebben we met een zoon van een Duitse soldaat die bijna de hele oorlog op het eiland is geweest.  Alle hulp voor dit boek is welkom.

15 januari 2016;   Aantal foto’s ontvangen uit Duitsland  van de Ortskommandantur Groningen met een complete namenlijst van het personeel. Er wordt hard gewerkt aan het voltooien van het boek over een dag oorlog in de provincie Groningen. De stofkam moet door de teksten!

4 januari 2016;   De verkoop van het boek gaat goed. De boeken gaan zelfs naar Duitsland en België. Ondertussen werken we hard door aan het nieuwe boek over de Duitse invasie op 10 mei 1940 in de provincie Groningen. Een student communicatie gaat de omslag maken van het boek. Het boek bestaat uit 20 hoofdstukken en moet in mei klaar zijn.

1 december 2015;    We hebben gisteren bericht gekregen dat we voor ons boek Code Malmedy een aantal mobilisatiefoto’s krijgen van Termunterzijl.

CONTACT MET ZOON VAN EEN HAUPTMAN;    Heel  bijzonder is dat we sinds enkele weken contact met de zoon van een Hauptmann die de gehele bezettingstijd werkzaam is geweest op de Ortskommandantur te Groningen. De zoon is zeer positief over ons onderzoek. Zijn vader is bij de bevrijdingsgevechten op 15 april 1945 in het Noorderplantsoen om het leven is gekomen. Wij houden contact en misschien komt het tot uitwisseling van gegevens en docu’s.  Je hoort er nog over.